Jätevesijärjestelmät

Jätevesiasetusta sovelletaan talousjätevesien käsittelyyn ja johtamiseen sekä jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon, jätevesistä muodostuviin lietteisiin sekä niiden keräilyyn ja käsittelyyn.

Talousjätevedellä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa, karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä. Jätevesiasetus koskee yhteensä n. 800 000 viemäriverkoston ulkopuolella olevaa kiinteistöä. Lisätietoja uudesta jätevesiasetuksesta mm. osoitteesta  https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Suunnittelu

Yhteydenoton jälkeen teemme suunnittelusta tarjouksen, joka pitää sisällä kohteessa käynnin, tarvittavien viranomaismääräysten selvitys, tarpeellisten asiakirjojen hankinta, suunnittelijan suunnitelma nykyisten määräysten mukaisesti ja tarjouksen jätevesi järjestelmän asennuksesta ”avaimet käteen” periaatteella.

Kohteesta riippuen kannattaa kartoittaa myöskin salaoja- ja sadevesijärjestelmien toimivuus, uudistustarve tai ensiasennus.

Toteutus

Tarjouksen hyväksynnän jälkeen tilaa suunnitelman mukaiset materiaalit kohteeseen ja varaa tarvittavan kaluston ja henkilökunnan sovittuna ajankohtana.

Yrityksemme käyttää aina vain asianmukaisia materiaaleja. Vaadimme aina henkilökunnaltamme, sekä yhteistyökumppaneilta aikataulussa pysymistä ja laadukasta työtä. Jokaisessa työkohteessamme on aina nimetty etukäteen vastuuhenkilö, johon asiakkaan on helppo olla yhteydessä. Vastuuhenkilö toimii yleensä työkohteessa myös työnjohtaja. Työnjohtaja on aina velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiakkaalle, mikäli työkohteessa ilmenee sopimuksen ulkopuolisia välttämättömiä korjaustarpeita. Työn valmistuttua vastuuhenkilö käy asiakkaan kanssa läpi järjestelmän käytön opastuksen ja antaa tarvittavat asiakirjat.